Drewno jest surowcem, otrzymywany ze ściętych drzew i podlega obróbce. Drewno zaliczane jest do najstarszych budulców, które użytkowane są przez człowieka. Na świecie istnieje od 30 do 40 tysięcy gatunków drzew. Ale jedynie 4 tysiące posiada użytkowy charakter. Z drewna wytwarza się papier. Wykorzystywane jest także jako paliwo do celów przemysłowych, technicznych i gospodarczych. Najczęściej stosowane jest do dostarczania energii i konstrukcji zabudowań mieszkalnych, kościołów, mostów,fortyfikacji. Drewno stosowane jest także jako materiał do wykonywania mebli, środków transportu (sanie, łodzie, wozy). Największą zaletą drewna jest lekkość i odporność. Drewno stosowane jest do produkcji podłóg, ogrodzeń, altan. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych drewno jest głównym materiałem używanym do budowy domów. W budownictwie najczęściej stosuje się gatunki takie jak : jodła, modrzew, sosna, świerk, brzoza, buk, dąb, jesion, grab, topola. Do wad drzewa zaliczyć można m. in. pojawianie się sęków i uszkodzeń, owadów, oraz podatność na gnicie. Do największych zalet drewna zaliczyć można m. in. łatwość obróbki, drewno stanowi budulec ekologiczny, posiada właściwości izolatora termicznego i elektrycznego, wytrzymałość na czynniki chemiczne. W skład drewna wchodzą związki takie jak: celuloza, hemiceluloza i lignina.